Opalens Samfällighetsförening

      

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Kent Eriksson

Assisterande   ekonomi

Kerstin Gartne

Ekonomi

Johan Öberg

Ledamot

Jesper Högrell

Ledamot
Ledamot

Jan Gardell
Carin Sahlin

Suppleant

Erik Andersin

Suppleant

Jan Stålhammar

Suppleant

Alexandra Dybeck

Suppleant

Paula Falk

Suppleant

Päivi Homonnai

Revisor

Bo Andersson

Revisor

Patrik Lindgren

Revisorsuppleant

Tommy Nettelstad

Revisorsuppleant

Camilla Jansson

 Valberedning

Helge Köhler

 Valberedning

 Ros-Mari Moberg

Valberedning

 Curt Åke Ringqvist