Opalens Samfällighetsförening

      

Ansvarsområden.Undercentralen

Jan Stålhammar

Rubingången 29

Garagen

Styrelsen


Lås, nycklar

Kent Eriksson

Rubingången 42

TV-anläggning

Monica & Kent Eriksson

Rubingången 42

Allmän belysning

Helmut Pegel

Rubingången 57

Avräkning värme/vv

Carin Sahlin

Rubingången 28

Nyckelvärd Opalstugan

Erik Andersin

Rubingången 16

Nyckelvärd Rubinstugan

Tobias Gartne

Rubingången 14

Nyckelvärd Rubinstugan

Alexandra Dybeck

Rubingången 52

Parkgruppen "rabatter"

Annika Thorwalls

Rubingången 26

Parkgruppen "rabatter"

Gunilla Rudberg

Rubingången 24

Parkgruppen "rabatter"

Lena Andersson

Rubingången 51

Parkgruppen "anläggning"

Per Westin

Rubingången 1

Parkgruppen "anläggning"

Erik Andersin

Rubingången 16

Parkgruppen "anläggning"

Jan Gardell

Opalgången 23