Opalens Samfällighetsförening

      

Ansvarsområden.

Undercentralen

Jan Stålhammar

Rubingången 29

Garagen

Styrelsen


Lås, nycklar

Kent Eriksson

Rubingången 42

TV-anläggning

Monica & Kent Eriksson

Rubingången 42

Allmän belysning

Ronnie Sköld

Rubingången 32

Avräkning värme/vv

Styrelsen


Nyckelvärd Opalstugan

Erik Andersin

Rubingången 16

Nyckelvärd Rubinstugan

Tobias Gartne

Rubingången 14

Nyckelvärd Rubinstugan

Alexandra Dybeck

Rubingången 52

Parkgruppen "rabatter"

Annika Thorwalls

Rubingången 26

Parkgruppen "rabatter"

Gunilla Rudberg

Rubingången 24

Parkgruppen "rabatter"

Anneli Köhler

Rubingången 59

Parkgruppen "anläggning"

Erik Andersin

Rubingången 16

Parkgruppen "anläggning"

Jan Gardell

Opalgången 23

Flaggansvarig

Oscar Sigtryggson

Rubingången 73