Opalens Samfällighetsförening

      

Medlemsavgifter

Medlemsavgift för 2023 är per kvartal  7 500kr 


Avgiften aviseras med en faktura i brevlådan.

 Förfallodagar:
31 Januari
30 April
31 Juli
31 Oktober

Bankgiro 5504-9522

VIKTIGT: Ange faktura nummer vid betalning!