Opalens Samfällighetsförening

      

Medlemsavgifter

Medlemavgift för 2021 är per kvartal  6000kr 

Avgiften aviseras med en faktura i brevlådan.

 Förfallodagar:
31 Januari
30 April
31 Juli
31 Oktober

Bankgiro 5504-9522

VIKTIGT: Ange fakturanummer vid betalning!