Opalens Samfällighetsförening

      

Nyckel lista 

 Hos nedanstående personer kan nycklar lånas vid behov.

OBS!. Gräsklippare och andra verktyg i förråden är endast till för klippning och skötsel av gemensamma buskar, träd, planteringar och grönytor m.m.


Stegar och Skottkärror går bra att låna och ska återställas så snart arbetet är klart.

Stegar används på egen risk. 

 

Trädgårdsförråd
Opalens samt Rubingången
Birgitta Westin

Opalgången 18

Annika Torwalls

Rubingången 26

Joakim Jogedal

Rubingången 32

Lars Jogedal

Rubingången 33Rubinstugan (pingislokalen):


 Alexandra Dybeck

Rubingången 52

 Tobias Gartne

 Rubingången 14 Opalstugan (festlokal):


 Erik Andersin

 Rubingången 16