Opalens Samfällighetsförening

      

Vid fel på TV

KABEL-TV
Föreningens kabel-tv-nät är ett COM HEM Digital-tv nät med Bredbandsaccess, vilket betyder, att varje fastighet var för sig, kan utöver grundutbudet välja ytterligare tv-kanaler, köpa till COM HEM Bredband och Telefoni.
I föreningsavgiften ingår COM HEM Digital-tv:s grundutbud samt felavhjälpande service på fastighetsnätet.

Den som vill ha ytterligare tjänster utöver grundutbudet från COM HEM beställer och betalar detta själva.

Får Du problem med kanalerna och är osäker på hur Du skall gå till väga.

Först:
Kontrollera med din granne i din länga om dom har samma problem, kolla gär
na med flera.
Anledningen är serviceavtalet som vi har med COM HEM är ett avtal om felavhjälpande service på fastighetsnätet.
Det innebär att om det är din egen tv det är fel på, så får du stå för utryckningskostnaden.
Alltså är det säkert värt besväret att kolla med grannen först.

Sedan:
Kontakta föreningens utsedda kontaktman för kabel-tv, Kent Eriksson på tel 070-535 28 16
, så kontaktar han COM HEM
Får du inte tag i Kent Eriksson, ring Leif Eklöf på tel 08-770 25 61.

Till sist:
Om du inte får kontakt med någon av ovanstående personer ring då till
COM HEM på tel 020-91 00 89