Opalens Samfällighetsförening

      

Garagen

Garagen ingår i samfällighetsföreningen

Parkering skall i första hand ske i garagen i andra hand på Opalparkeringen om man har garageplatsen där och på Rubinparkeringen om man har garageplats där.

OBS! garagen skall användas till det dom är till för, ej till som förråd så att bilen måste stå ute på någon av parkeringarna.

För anslutning/nyttjande av motorvärmare i garagen debiteras 400 kr/år.
OBS! Kupévärmare får ej anslutas till motorvärmaruttagen, för då löser säkringen ut, vilket då drabbar alla i längan. Avgiften skall betalas senast i november.

Om det händer något med garaget eller garageporten kontakta styrelsen via info@opalens.se


Garagen skall hållas låsta även om du gör ett kortare ärende.

Nu när vissa har garageöppnare är det viktigt att säkerställa så att ingen öppnar garageporten när någon person eller bil är i närheten.