Opalens Samfällighetsförening

      

AKTUELLT


Byte av vattenmätare

Tyresö kommun byter just nu vattenmätare i vårt område.

Vid ett antal hus har inte vattnet gått att stänga av och byte av mätare har inte kunnat göras.

Detta är den boendes ansvar och inte samfällighetens , den boende får anlita en rörmokare 

som byter ventilerna på bägge sidor om vattenmätaren.
Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen vid Sörmlands leden/fotbollsplan.

Detta gäller även vid parkeringen vid grusplanen 

    Kommunen äger denna mark och har ringt och klagat.

 Välkommen till Opalens samfällighet

 

 

 Här bor man både centralt och nära till bad och skog. 

Tyresö kommun med omgivningar ger en stark kulturhistorisk upplevelse.

I Opalens samfällighet som ligger med cykel och promenad avstånd från centrum trivs både barn och vuxna.

Till samfälligheten hör ett stort parkområde med grönytor för picknick och lek. 

Våra lekplatser byggs om och renoveras stadigt, allt för att alla ska trivas.

Opalens samfällighet ägs gemensamt av samtliga 113 hushåll.

Välkommen till ett gemytligt bostadsområde i Öringe.

 

 

1208754