Opalens Samfällighetsförening

      

AKTUELLT


Till boende i Opalens Samfällighetsförening


För er som inte får igång värmen ordentligt rekommenderar vi att man kontaktar Tyresö Rör för spolning av värmesystemet i er fastighet 08-712 41 58.

Styrelsen Opalen


Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen vid Sörmlands leden/fotbollsplan.

Detta gäller även vid parkeringen vid grusplanen 

    Kommunen äger denna mark och har ringt och klagat.

 Välkommen till Opalens samfällighet

 

 

 Här bor man både centralt och nära till bad och skog. 

Tyresö kommun med omgivningar ger en stark kulturhistorisk upplevelse.

I Opalens samfällighet som ligger med cykel och promenad avstånd från centrum trivs både barn och vuxna.

Till samfälligheten hör ett stort parkområde med grönytor för picknick och lek. 

Våra lekplatser byggs om och renoveras stadigt, allt för att alla ska trivas.

Opalens samfällighet ägs gemensamt av samtliga 113 hushåll.

Välkommen till ett gemytligt bostadsområde i Öringe.

 

 

1213569