Opalens Samfällighetsförening

      

Garagen

Garagen ingår i samfällighetsföreningen

Parkering skall i första hand ske i garagen i andra hand på Opalparkeringen om man har garageplatsen där och på Rubinparkeringen om man har garageplats där.

OBS! garagen skall användas till det dom är till för, ej till som förråd så att bilen måste stå ute på någon av parkeringarna.

För anslutning/nyttjande av motorvärmare i garagen debiteras 400 kr/år.
OBS! Kupévärmare får ej anslutas till motorvärmaruttagen, för då löser säkringen ut, vilket då drabbar alla i längan. Avgiften skall betalas senast i november.

Om det händer något med garaget eller garageporten kontakta styrelsen via info@opalens.se


Garagen skall hållas låsta även om du gör ett kortare ärende.

Nu när vissa har garageöppnare är det viktigt att säkerställa så att ingen öppnar garageporten när någon person eller bil är i närheten.

Regler för Opalens samfällighets garage

 

Alla fastigheter i Opalens samfällighet har 1 garageplats att nyttja, undantag gäller för de fastigheter som har carport.

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.

Garage får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom

Det är dock tillåtet att låna ut sitt garage till annan boende i området.

 I garagen får ni utöver bilen förvara följande: 

-         enstaka cyklar

-         mopeder

-         motorcyklar

-         en uppsättning bildäck

-         tillbehör till bil ex takbox

-         produkter för underhåll av fordon

-         max 2 liter brandfarlig vätska

Annat, till exempel möbler, virke, båtar, släpvagnar, emballage m.m., får inte förvaras i garagen p.g.a. brandrisken.

Styrelsen har rätt att utföra inspektion av garagen för att kontrollera att reglerna efterföljs.

Garagen skall alltid hållas låsta.

Eluttagen i garagen får endast användas till motorvärmare då säkringarna inte klarar mer. Annars går säkringen i undercentralen.
Av samma anledning är det inte möjligt att ladda elbil i garagen.