Opalens Samfällighetsförening

      

Takfläkt

Frånlufts fläkten på taket går att beställa hos

Skänninge ventilations service AB
Box 88
Apotekargränd 1
596 22 Skänninge
Tele: 0142-419 44

Det som behövs är:
1 st 20011 Fläktmotor E280-4
1 st 20051 Kondensator 2uf
1 st 31290 Kontakt 9pol

 

Länk till Hemsidan